Σε Ποιους Απευθύνεται

Το συνέδριο είναι ανοιχτό σε όλους όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις στις επιμέρους θεματικές του ή/και να συνεισφέρουν με μια διάλεξη σε κάποιο από τα πεδία του.

Ενδεικτικά, οι σύνεδροι μπορούν να αποτελούν:

Μέλη της επιστημονικής και διδακτικής κοινότητας

Ερευνητές, μελετητές

Κοινωνικοί λειτουργοί και στελέχη κοινωνικού σχεδιασμού

Επαγγελματίες του χώρου της κοινωνικής προστασίας και συναφών πεδίων

Στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων

Στελέχη του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ

Εθελοντές και στελέχη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές

Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές