Κοινωνική εργασία με παιδιά σε περιβάλλον κοινωνικής αποστέρησης

  • Οι επιπτώσεις της κοινωνικής αποστέρησης στην οικογένεια και το παιδί.
  • Αποστέρηση και παραβατικότητα σε εφήβους.
  • Προκλήσεις για την κοινωνική εργασία στο χώρο της υγείας κατά την περίοδο της κοινωνικοικονομικής κρίσης.
  • Προκλήσεις για την κοινωνική εργασία στο χώρο της κοινωνικής φροντίδας κατά την περίοδο της κοινωνικοοικονομικής κρίσης.
  • Ενδοοικογενειακή Βία.