Κοινωνική πολιτική, οικονομική κρίση και παιδική προστασία

  • Κοινωνική ασφάλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός.
  • Ο ρόλος των δημόσιων, ιδιωτικών και μη κερδοσκοπικών φορέων στην παιδική προστασία.
  • Συγκριτική ανάλυση των πολιτικών που ακολουθούνται σε διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και της κοινωνικής αποστέρησης.
  • Κοινωνικές ομάδες σε ευάλωτη θέση και πολιτικές Εκπαίδευσης.