Πολιτικές προστασίας δικαιωμάτων και αντιμετώπισης της αποστέρησης

  • Προστασία παιδιών σε περιβάλλον μετανάστευσης και προσφυγιάς.
  • Ασυνόδευτα ανήλικα: Ζητήματα αναφορικά με την προστασία και τα δικαιώματα τους.
  • Κρίση, Πολιτική, ‘Κοινωνική Ευρώπη’ και η ‘Στρατηγική Ευρώπη 2020’.
  • Κοινωνική Αποστέρηση και Παιδικής Προστασία – Διεθνείς Πολιτικές Παρέμβασης και Οργανισμοί.