Προσυνεδριακό Εργαστήριο

Προσυνεδριακό Εργαστήριο με θέμα:
Τι σημαίνει για εμένα/εσένα η φράση: Ανάδοχη Φροντίδα Ο λόγος αναδεχομένων ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ με τον λόγο πολιτών 24 ως 50 ετών (εν δυνάμει υποψηφίων αναδόχων)
την Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2019, στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, αίθουσα Γ΄ προκάτ, 11.45 πμ – 13.30 μμ (κέντρο Κομοτηνής, δίπλα στο ΚΤΕΛ)

Το Προσυνεδριακό αυτό Εργαστήριο πραγματεύεται τη διάδοση του θεσμού της ανάδοχης φροντίδας στη Ελλάδα, και ειδικότερα τη διαδικασία παρακίνησης κινήτρων και τα μέσα αποδοτικής προσέλκυσης υποψηφίων αναδόχων γονέων.

Σκοπός του Προσυνεδριακού αυτού Εργαστηρίου

Η διαμόρφωση επαρκώς σχεδιασμένων και αποτελεσματικών τρόπων διάδοσης της σημασίας του θεσμού, και η διαμόρφωση αποδοτικών δράσεων ευαισθητοποίησης και προσέλκυσης υποψηφίων αναδόχων γονέων.
Ο εντοπισμός μέσων και τεχνικών κατάλληλων να επηρεάσουν κυρίαρχες αντιλήψεις και απόψεις σχετικά με τις αντιξοότητες με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι οι φυσικοί γονείς και τις ανάγκες φροντίδας που έχουν τα παιδιά σε κίνδυνο, (οι οποίες -οι αντιλήψεις- επιδρούν ανασταλτικά στη καθιέρωση του θεσμού).

Περιγραφή του Προσυνεδριακού Εργαστηρίου:

Οι μετέχοντες στο Εργαστήριο θα κληθούν να αναλύσουν αποσπάσματα αποκρίσεων που έχουν δώσει στο ερώτημα: Τι σημαίνει για εμένα η φράση: Ανάδοχη Φροντίδα, τα άτομα που πήραν μέρος σε δυο έρευνες: 520 άνδρες και γυναίκες 24-50 ετών και 17 νέοι και νέες που μεγάλωσαν σε ανάδοχη οικογένεια.
Η απόδοση νοήματος σε φράσεις κλειδιά, “ορισμούς” και αντιλήψεις που έχουν καταγραφεί στις έρευνες, σε συνδυασμό με συναφείς απόψεις, εμπειρίες των μετεχόντων επαγγελματιών αναμένεται να υποδείξει ελκυστικές, πειστικές και συμβατές με τη νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας στρατηγικές και μέσα προσέλκυσης του ενδιαφέροντος για τη ανάληψη της φροντίδας ενός παιδιού σε κίνδυνο. Οι επιλεγμένες αποκρίσεις στο υπό μελέτη ερώτημα θα δοθούν σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή. –

Συντονισμός: Θεανώ Καλλινικάκη, καθηγήτρια ΔΠΘ και η ομάδα των ασκούμενων στο ΕΚΚΕΣ.
Συμμετοχή Ελεύθερη με ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων 24 άτομα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
Email: socwork@socadm.duth.gr,
κ. Βασιλική Βάρναλη, τηλ. 25310-39440.